Print | A A A | Report a bug | 43 213 877 chars | 84156 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Kronika Klubu Dziecięcego im. J. Korczaka przy Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce, oddział w Częstochowie

This article is not available in selected language.

VERIFIED ARTICLE

Kronika Klubu Dziecięcego im. J. Korczaka przy Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce, Oddział w Częstochowie (tekst opracowała A. Wójcik).

"Dnia 3.11.1963 r., o godzinie 19.00 odbył się odczyt Jerzego Dudy Gracza o trzech malarzach żydowskich, a mianowicie o Marcu Chagallu, [Amadeo] Modiglianim, [Chaimie] Soutine. Odczyt był bardzo interesujący. Przyszli również rodzice. Pan Gracz urozmaicał odczyt rysunkami. Po odczycie odbyła się kolacja, na której zaproszony Pan Gracz odpowiadał na pytania zadawane przez młodzież.

(J.K.)

Dnia 17.11.1963 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. Najpierw zaproszono nas na ciastko i herbatę. Wręczono naszym instruktorom upominki w postaci książek i symbolicznego kwiatka. Po rozdaniu upominków p. Laufer wręczył legitymacje klubowe. Następnie odbyła się zabawa, na którą zaproszono naszych instruktorów. Po zabawie zaproszono nas na kolację.

(J.K)

W dniu 22.12.1963 r. w klubie naszym odbyła się wielka uroczystość oddania do użytku odnowionego lokalu klubowego. Został też otworzony klub dla dorosłych. Uroczystość ta połączona była z obchodami święta Chanuki. Przybyli na nią członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce (TSKŻ) oddział w Warszawie. Po dwugodzinnym opóźnieniu (które się za często zdarza). W części oficjalnej głos zabrał przewodniczący TSKŻ w Częstochowie p. Laufer. Następnie głos zabrał p. Raiber, który w swej przemowie podkreślił aktywną działalność częstochowskiego TSKŻ od chwili wyzwolenia aż po dzień dzisiejszy. Po przemówieniu p. Raibera kol. Liliana Romańczuk odczytała powstanie święta Chanuka i związaną z nim legendę, a Jolanta Altman zaśpiewała żydowską pieśń pt. „Chanuka” przy akompaniamencie Ignaca Pacanowskiego na gitarze. Następnym punktem programu był występ koła dramatycznego prowadzonego przez aktora Teatru im. Adama Mickiewicza, p. Nachowskiego. Wystawili oni sztukę Szolem Alejchema  „Zaczarowany krawiec”. Po występie przedstawiciele zarządu głównego TSKŻ zakwalifikowali zespół do konkursu w Warszawie. Młodzież po poczęstunku bawiła się przy dźwiękach z płyt.

(J.K.)

Dnia (…) odwiedził nasz klub p. M. Sztraus. W części artystycznej wystąpiło kółko dramatyczne grupy dziecięcej z bajką pt. „Chojnka Agatki”. Po części artystycznej p. Sztraus wygłosił prelekcję na temat wydanej przez Niego książki pt. „Rasowy Aryjczyk”. Po prelekcji cały klub poszedł na kolację.

Dnia (…) odwiedził nas klub młodzieżowy przy TSKŻ w Gliwicach i klub młodzieżowy przy TSKŻ w Katowicach. Zaproszono nas do sali klubowej, gdzie p. Jerzy Duda-Gracz wygłosił referat drugi z kolei pt. „Malarze żydowscy”. Po referacie słuchacze zadawali pytania p. Jerzemu Graczu. Następnie poszliśmy do sali głównej, gdzie część artystyczną rozpoczął Klub Katowicki. Po występie Katowic wystąpił zespół jazzowy przy klubie Gliwickim. Następnie grupy młodsze poszły na kolację. Po kolacji poszliśmy do domu. Dla starszych grup odbyła się zabawa.

Dnia 2.09.1965 r. odbyły się wybory do samorządu grupy młodszej. Było to po kółku Historii Żydów. W skład samorządu weszli: przewodniczący Sasza Kyrcbart, zastępca przewodniczącego Jerzy Kromołowski. Po wyborze pan kierownik powiedział, jaką rolę ma spełniać nowy samorząd i poruszył sprawę nie obecności członków poszczególnych kółek na zajęciach. Po wolnych pytaniach rozeszliśmy się do domów.

(kronikarz)

W sobotę dn. 6.11.1965 r.  odbyła się uroczysta akademia z okazji 48 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej. Akademię zagaił Pan Grynbaum, a referat wygłosił Pan Horończyk. Następnie zaproszeni goście resztę wieczoru spędzili przy lampce wina i poczęstunku. Wieczór upłynął w miłej atmosferze.

(Kronikarz)

Zgaduj-zgadula

Dnia 11.12.1965 r. odbyła się w naszym klubie pierwsza wielka impreza w tym roku klubowym. Była to „zgaduj-zgadula” zorganizowana przez kółko dramatyczne. Jeden z naszych kolegów przygotował pytania, a p. Wajman wraz z nami przygotowała część artystyczną. Komitet rodzicielski zrobił nam poczęstunek. W sobotę, w dniu tej „zgaduj-zgaduli” przyszło dużo dzieci. Było mnóstwo konkursów, zabaw i gier oraz piosenek i skeczy. Zwycięzcą „zgaduj-zgaduli” zostali: 
I Sasza Kyrcbart
II Iza Gnieslaw
III Artur Klajn.

Wszyscy ci dostali piękne nagrody książkowe. Pod koniec „zgaduj-zgaduli” p. Kierownik wręczył nowe legitymacje członkom aktywistom. Po imprezie otrzymaliśmy herbatę i ciastka. Oby ta wieczornica nie była ostatnią.

(Kronikarz J.K.)

 

Dnia 13.03.1966 r. opuścił Częstochowę nasz serdeczny Kolega, aktywny członek naszego Klubu, Bogdan Baum. Brał udział we wszystkich naszych imprezach i wiele dobrego wniósł do naszego Klubu. Zasłynął jako najlepszy śpiewak i będziemy z nim utrzymywali bliski Kontakt.

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl

Gallery