Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84160 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

Legenda o założeniu starego cmentarza żydowskiego w Bytomiu

This article is not available in selected language.

VERIFIED ARTICLE

Legendę o założeniu starego cmentarza żydowskiego spisał w swojej kronice miasta Bytomia Franciszek Gramer. Według niej w 1720 r. wybuchła w mieście zaraza bydła. Dwóch Żydów zmuszono do kopania głębokich dołów na wałach, do których wrzucano martwe bydło. Podczas pracy natrafiono na ludzką czaszkę. Obok niej znajdował się kawałek tałesu. Na podstawie tego znaleziska wywnioskowano, że znajdował się tam grób Żyda i dlatego hrabia Emanuel właśnie ten teren podarował pod cmentarz, co potwierdził dokumentem nadania z 07.01.1732 roku[1.1].

Show footnotes

Hide footnotes

[1.1] Jedynak Z., Ślęzak W., Historia starego cmentarza żydowskiego w Bytomiu, s. 3.

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl