Print | A A A | Report a bug | 43 067 748 chars | 94665 photos | 886 video | 118 audio | 1958 towns

Legenda o założeniu starego cmentarza żydowskiego w Bytomiu

This article is not available in selected language.

Legendę o założeniu starego cmentarza żydowskiego spisał w swojej kronice miasta Bytomia Franciszek Gramer. Według legendy w 1720 r. wybuchła w mieście zaraza bydła. Dwóch Żydów zmuszono do kopania głębokich dołów na wałach, do których wrzucano martwe bydło. Przy kopaniu tych dołów natrafiono na ludzką czaszkę, obok której znajdował się kawałek tałesu. Na podstawie tego znaleziska wywnioskowano, że znajdował się tam grób Żyda i dlatego hrabia Emanuel właśnie ten teren podarował pod cmentarz, co potwierdził dokumentem nadania z 7.01.1732 r.[1.1]

Show footnotes

Hide footnotes

[1.1] ŻIH, Dział Dokumentacji Zabytków, Z. Jedynak, W. Ślęzak, Historia starego cmentarza żydowskiego w Bytomiu, s. 3

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl