Print | A A A | Report a bug | 43 213 680 chars | 84160 photos | 731 video | 116 audio | 1920 towns

 1. Budziński Tadeusz, Bieszczady, Olszanica 1998
 2. Gosztyła Marek, Proksa Michał, Kirkuty Podkarpacia, Przemyśl 2001
 3. Jerzy Michalewicz, Żydowskie Okręgi Metrykalne i Żydowskie Gminy Wyznaniowe w Galicji w Dobie Autonomicznej, Kraków 1995
 4. Kiryk Feliks, Żydzi w Małopolsce, Przemyśl 1991
 5. Klimek Paweł, Bieszczady, Kraków 2007
 6. Kłos Stanisław, Bieszczady : przewodnik, Warszawa 1994
 7. Kłos Stanisław, Bieszczady, Wrocław  2003
 8. Kłos Stanisław, Bieszczady, Wrocław 2003
 9. Luboński Paweł, Bieszczady: miniprzewodnik, Olszanica 2006
 10. Łowczyk Bogusław, Bieszczadzkie ścieżki, Rzeszów 1998,
 11. Motak Marek, Szyma Marcin, Bieszczady i Pogórze Przemyskie, Bielsko-Biała 2005
 12. Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Bircza na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013
 13. Potocki Andrzej, Żydzi w podkarpackiem, Rzeszów 2004
 14. Potocki Andrzej, Bieszczadzkie judaika, Rzeszów 2007
 15. Potocki Andrzej, Bieszczadzkie losy :Bojkowie i Żydzi, Rzeszów 2000
 16. Potocki Andrzej, Księga legend i opowieści bieszczadzkich, Rzeszów 2006
 17. Rączy Elżbieta, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie1939-1945, Rzeszów 2008
 18. Siewak-Sojka Zofia, Bieszczady, Bielsko-Biała 2007
 19. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 13,Województwo lwowskie, Warszawa 1924,
 20. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom I, 1880
 21. Wierzbieniec Wacław, Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym, Rzeszów 2003

The Administrator has made all possible efforts to present the content accuratly and up-to-date in a way that does not infringe upon the rights of third parties, including copyrights, but cannot guarantee it. Therefore erroneous information on the website may not be the basis for claims. If you have any questions, please contact us at the following e-mail address: sztetl@polin.pl